Alliander

Aliander

Met de hoeveelheid informatie die tegenwoordig in organisaties omgaat, is het (nood)zaak orde in de chaos te creëren en handhaven. Alliander heeft een besturingsfilosofie ontwikkeld: Strategisch Platform Alliander voor Rapportages & KPI’s (SPARK). Aan ons de opdracht om dit te communiceren in een animatie.